הנחיות לתשלום

FIRST הנו גוף ללא מטרת רווח המנוהל בסיוע ובתמיכה של הטכניון, כולל בהיבטים הפיננסיים.

את התשלום ניתן לבצע באחת מהאופציות הבאות:

צ'ק לפקודת הטכניון

יש להגיע עם הצ'ק למשרדנו, רח' לסין 14, תל אביב או להפקיד לחשבון הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל-פירסט בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233​

  • במידה והנכם מפקידים את הצ'ק, יש לסרוק את האישור, לציין את מספר הקבוצה ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il
  • מסירה במשרד בתיאום מראש בלבד בטלפון 050-9040466.
  • שליחה באמצעות דואר רשום רק לאחר תיאום מראש בטלפון 050-9040466.

העברה בנקאית

העברה בנקאית לחשבון ע"ש הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל-פירסט בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233 במידה והנכם מבצעים העברה בנקאית, יש לסרוק את האישור, לציין את מספר הקבוצה ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il

דרישת תשלום/חשבונית

  • העברת דוא"ל לכתובתנו info@firstisrael.org.il או מסרון WhatsApp למספר 050-9040466 ובו צילום הצ'ק/אסמכתא על העברה בנקאית בציון מספר הקבוצה, שם התכנית ושם ביה"ס (או שם הגורם המשלם) אשר עבורו הועבר התשלום.
  • באחריות מנטור הקבוצה/גורם רשמי מטעם הקבוצה ו/או ביה"ס לוודא מולנו חודש לפני מועד התחרויות כי התשלום נזקף לזכות קבוצתו.
  • העברת תשלום באמצעות צ'ק בהפקדה עצמית בבנק תתבצע בצירוף הצגת חשבונית מטעמנו.
  • שימו לב! בכל המקרים, התשלום ייזקף לזכות הקבוצה רק לאחר פירעון התשלום בפועל.
  • רק לאחר פירעון התשלום בפועל תתאפשר קבלת ציוד מטעמנו.
  • בכל עניין הקשור בתשלומים אנא פנו לדוא"ל first@fisrtisrael.org.il או לטלפון 050-9040466 / 077-5256428.
  • הטכניון הנו מלכ"ר שמספרו - 500701636- לשימושכם טופס לאישור ניכוי מס במקור, ניהול ספרים, ואישור מלכ"ר.