דילוג לתוכן העמוד

מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב-20 ביולי 2022

1. הקדמה

ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של FIRST ישראל. במדיניות פרטיות זו, נסביר כיצד אנחנו משתמשים במידע שאנחנו מקבלים או אוספים, אודות הגולשים והמשתמשים באתרי האינטרנט ובאפליקציות (יישומונים) שלנו, לרבות אך לא רק: אתר FIRST ישראל (בכתובת: firstisrael.org.il, וכן שמות תתי-המתחם) ואתרים נוספים הקשורים ל-FIRST ישראל (להלן ביחד: ״האתרים״ או ״אתרי FIRST״).

FIRST ישראל היא הנציגות הרשמית של United States Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology בישראל (FIRST Partner Organization), ופועלת תחת הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל.

אנו ב-FIRST ישראל אנו לוקחים את הפרטיות והאבטחה של מידע אישי ברצינות רבה. FIRST מכבדת את הפרטיות של כל המעורבים בתוכניות שלה ועושה ככל שבאפשרותה על מנת להגן על המידע שנמסר לנו על ידך או על ידי גוף שלישי, בכפוף לתנאי השימוש.

המסמך מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, גם לנשים ולכל המגדרים. כותרות הסעיפים נועדו לשם הנוחות בלבד, ואין לייחס להן משמעות כלשהי בפירוש המסמך.

2. הסכמה למדיניות זו

בכניסה או בשימוש באחד מהאתרים או במילוי טופס ההסכמה של FIRST, הנך מסכים מאשר ומתחייב, באופן בלתי חוזר, למדיניות פרטיות זו ולכל התנאים וההגבלות שלהן. אם אינך מסכים לתנאים אלו, כולם או חלקם, אינך רשאי להיכנס לאף אחד מהאתרים שלנו או לעשות כל שימוש בהם על למנוע איסוף מידע. במקרה שאתה מאמין שנאסף מידע ללא הסכמתך, צור איתנו קשר בדוא״ל [email protected].

הסכמה למדיניות זו, והשתתפות בפעילות FIRST מהווה הסכמה גם למדיניות הפרטיות של FIRST העולמית, כפי שתעודכן מפעם לפעם, המפורטת בכתובת www.firstinspires.org/about/privacy-policy.

3. המידע ש-FIRST אוספת

נתוני שימוש - על מנת שנוכל לשפר את חווית השימוש באתרי FIRST ולהציע שירותים בסיסיים, אנחנו אוספים פרטים אודות השימוש של כלל המשתמשים באתרים. כך, בין היתר, אנחנו שומרים את מזהה המכשיר, את סוג הדפדפן, מאיזה אתר אינטרנט הגיעו ל-FIRST, באיזה עמודים ביקרו, כמה זמן שהו באתר בממוצע וכמה פעמים הם חוזרים לבקר באתר בממוצע, ועוד. בנוסף, במסגרת שימושו של המשתמש בשירותים המוצעים באתרי FIRST, ייתכן ויימסרו על ידי המשתמש או ייאספו על ידי FIRST נתונים שונים הנוגעים להעדפותיו האישיות של המשתמש, לרבות הרגלי צריכה או התנהגות. FIRST עשויה לקשר את הנתונים למשתמש רשום ולמידע האישי שנמסר על ידו.

מידע הנמסר על ידך - כשאתה נרשם לשימוש בשירותים מסוימים שלנו, או יוצר איתנו קשר באופן מזהה, אנחנו אוספים פרטים אישיים הנמסרים על ידיך, הנדרשים על מנת שנוכל להציע את אותם שירותים. פרטים אלו עשויים לכלול את שמך המלא, כתובת מגורים, כתובת מייל, מספר טלפון, תאריך לידה, מין, מעסיק, סטטוס בוגר FIRST, היסטורית השתתפות בתוכניות FIRST, איש קשר לחירום, מספר תעודת זהות, ופרטי אפוטרופוס במקרה של קטין. עבור הגשות לפרסים מסויימים או מלגות לימודים, ייתכן ונאסוף מידע על שם בית הספר, כיתה, מגמות לימוד, ממוצע ציונים, ופרטי ממליצים. בהסכמה למדיניות פרטיות זו הנך מאשר כי ידוע לך שלא חלה עליך חובה חוקית למסירת המידע וכי היא תלויה ברצונך ובהסכמתך (נתוני השימוש ומידע הנמסר על ידך ייקראו להלן ביחד ״מידע אישי״).

מידע זה נשמר במאגר מידע ייעודי בבעלות הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל, הרשום בפנקס מאגרי המידע כדין.

ככל שהינך מתחת לגיל 18, השימוש באתר כפוף לקבלת אישור ההורה או האפוטרופוס שלך ועליך לקבל את רשות הוריך או האפוטרופוס החוקי שלך לפני כל שימוש באתרי FIRST או לפני מסירת כל מידע אישי. באמצעות שימושך באתר הינך מצהיר ומאשר כי אישור ההורה או האפוטרופוס כאמור הושג על ידך והינך מורשה על ידו להשתמש באתרי FIRST לרבות פתיחת חשבון משתמש.

4. כיצד FIRST אוספת את המידע?

אנו אוספים מידע כאשר אתה מספק לנו אותו ישירות ו/או בעקיפין באמצעות צד שלישי ו/או על ידי ׳עוגיות׳ (כמתואר בסעיף 9 להלן). ייתכן ותספק לנו מידע מסוים כאשר אתה: (א׳) יוצר או מעדכן נתונים בחשבון FIRST ישראל; (ב׳) מגיש מועמד לפרס או מועמד לו; (ג׳) שולח לנו הודעות דואר אלקטרוני, WhatsApp, SMS, או מכתבים; (ד׳) יוצר איתנו קשר בטלפון; (ה׳) ממלא טפסים; (ו׳) מזמין מוצרים; (ז׳) מעביר לנו פרטי אמצעי תשלום; (ח׳) ניגש לטפסים מסוימים או מבקש מידע באתרי FIRST; (ט׳) גולש במקומות באתרי FIRST המציינים כי מידע כזה נאסף; (י׳) משתתף באירוע או פעילות של FIRST; (י״א) מגיש בקשה למענק באמצעות צד שלישי; (י״ב) נרשם להשתתף באירוע או פעילות של FIRST או באמצעות צד שלישי; (י״ג) מלא את טופס ההסכמה של FIRST; (י״ד) תורם ל-FIRST.

5. השימוש במידע

על ידי הזנת מידע אישי באתרי FIRST או מסירתו ל-FIRST (באופן ישיר או עקיף באמצעות צדדים שלישיים), אתה מסכים לאפשר ל-FIRST לאסוף ולעשות שימוש במידע זה בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות (להלן: ״המטרות״):

 • לרשום אותך כמשתתף, מתנדב, או מנטור בתוכנית FIRST.
 • לניהול אירועים: לצורך רישום לאירועים, תגים, ניהול התנדבות וניהול אירועים כללי. רכזי מתנדבים ומנהלי אירועי FIRST רשאים להשתמש במידע אישי כדי להקצות תפקידים, לתקשר עם מתנדבים ולנהל אירועים.
 • לעיבוד וניהול פרסי התוכנית: FIRST עשויה להשתמש במידע אישי לעיבוד וניהול פרסים הקשורים לתוכניות ולאירועים. הגשות מועמדות לפרס עשויות לדרוש מידע אישי כגון שם ופרטי קשר ויכולות להיות מוגשות על ידי אדם או אדם מטעמו במקרה של פרסי מועמדים (למשל, Woodie Flowers Award, Dean’s List Award, ובקשות למלגות לימודים).
 • כדי לעמוד במדיניות הגנת הנוער של FIRST: אנו מחוייבים להגן על בני הנוער שלנו ושואפים ליצור סביבה בה המשתתפים יכולים לצמוח, ללמוד וליהנות עם סיכון מינימלי. FIRST רשאית להשתמש באופן מאובטח במידע אישי לביצוע בדיקת רקע, לחקור חששות להפרת הגנת הנוער למלא את דרישות החוק. FIRST עשויה לקבל מידע בנוגע לאיסור העסקה על-פי החוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס״א-2001 לרבות התקנות מכוחו שיעודכנו מפעם לפעם, וזאת כדי לקבוע את הזכאות להתנדב ב-FIRST ו/או בתפקידים מסוימים.
 • כדי לתקשר איתך כמשתתף בתוכניות FIRST: FIRST משתמשת במידע אישי כדי לתקשר איתך אודות מידע על תוכניות FIRST והזדמנויות קשורות.
 • כדי לקיים איתך אינטראקציות, כולל לתקשר איתך, אודות השתתפותך בתוכניות FIRST, החשבון שלך, סטטוס ההרשמה שלך, תשלום דמי רישום קבוצה, עיבוד פרטי תורמים, הרשמות לרשימת תפוצה, מידע על אירועים, לעיבוד הזמנות, דמי רישום או תרומות.
 • כדי לספק תמיכה או שירותים אחרים: FIRST משתמשת במידע אישי כדי לספק לך תמיכה או שירותים אחרים שביקשת. אנו עשויים להשתמש במידע שלך כדי לענות ישירות לבקשותיך למידע, תמיכה טכנית, רישום קבוצות FIRST, הרשמה להכשרות או התנדבות ובקשות ספציפיות אחרות.
 • לשיפור התוכניות, המוצרים והשירותים שלנו: FIRST משתמשת במידע כדי להעריך ולשפר את התוכניות שלנו, להבין את מי אנו משרתים, להעריך את השפעת התוכנית, לדווח על נתונים מצטברים/לא מזוהים, לעקוב אחר הצמיחה, לשפר את הפצת תוכניות FIRST, לשפר את מאמצי השיווק והקידום שלנו, לשפר את המוצר והשירות שלנו. להתאים ולשפר את השירותים באתרים שלנו להעדפות שלך, אבחון בעיות בשרתים, בתוכנה ובניהול האתרים שלנו.
 • כדי לשפר את האיכות ולהקל על השימוש באתרים שלנו: FIRST עשויה להשתמש במידע האישי שלך, כולל המידע שנאסף כתוצאה מניווט באתרים וקובצי Cookie, כדי לעזור ליצור ולהתאים אישית את תוכן האתרים שלנו, לשפר את איכותם, לעקוב אחר היענות קמפיין שיווקי, להעריך את שיעורי התגובה של הדף, לבצע בדיקות שימושיות וכן להקל על השימוש שלך באתרים שלנו (למשל, כדי להקל על הניווט ותהליך ההתחברות, לשפר את האבטחה ולשמר את פרטי ההזמנות בין כניסות).
 • כדי לסייע בנסיעות לאירועים FIRST: FIRST עשויה לספק סיוע בארגוני נסיעה לאירועי FIRST , ניהול נסיעות, והנפקת אשרות כניסה למדינות או מקומות מסויימים. מידע אישי זה עלול לכלול את שמך המלא, מין, תאריך הלידה, מספר תעודת זהות ומספר דרכון.
 • למטרות ביטוח: במקרים מסוימים, FIRST נדרשת לאסוף ולשתף מידע לרבות שם, תעודת זהות, תאריך לידה, מספר טלפון, פרטי האפוטרופוס/הורה, וכן פרטים על אופי אירוע הפגיעה והטיפול שניתן אם נפצעת בזמן השתתפות באחת מתוכניות FIRST. ייתכן ש-FIRST תדרש לשתף מידע זה עם חברות הביטוח האחראיות לכיסוי אירועי FIRST, הארגון המארח את האירוע, המקום בו מתארח האירוע או ארגוני רפואה, הצלה וחירום.
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר FIRST סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות או בתנאי השימוש כפי שיעודכנו מפעם לפעם.

עיבוד אוטומטי של המידע האישי שלך עשוי להתרחש, כפי שקורה לרוב הארגונים הפועלים באתרי אינטרנט. אנו אוספים מידע מסוים באופן אוטומטי ומאחסנים אותו בתיקיות מיוחדות (log files). מידע זה כולל אך אינו מוגבל לכתובות IP, סוג הדפדפן, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה ויציאה, מערכות הפעלה, חותמת תאריך ושעה ונתונים של הקלקות. אנו עשויים להשתמש במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את אתרי FIRST ואת המערכות, לעקוב אחר תנועות המשתמשים דרכן ולאסוף מידע על בסיס המשתמשים שלנו בכללותו. אנו עשויים לקשר מידע שנאסף באופן אוטומטי למידע אישי למטרות עסקיות לגיטימיות, כגון איתור ומניעת פעילות הונאה, וכן למטרות אחרות.

6. לכמה זמן FIRST שומרת מידע?

FIRST תשמור את המידע שלך ככל שיידרש כדי למלא את המטרות והשימושים המתוארים במדיניות זו. כאשר איננו זקוקים עוד למידע שלך ואין צורך לשמור אותו בכדי לעמוד בהתחייבויותינו החוקיות או להגן על זכויותינו החוקיות, נמחק אותו מהמערכות שלנו או נעבד אותו כך שלא נוכל לזהות אותך.

אם ברצונך להבין כיצד לבקש את מחיקת המידע האישי שלך, עיין בסעיף 11 למידע נוסף.

7. מסירת מידע לצדדים שלישיים

FIRST אינה מוכרת או משכירה מידע לאחרים. אנו משתפים מידע עם מטה FIRST בארה״ב, תורמים ונותני חסות מרכזיים, ספקים, נותני שירותים, וצדדים שלישיים אחרים (יחד, ״נותני שירותים״) הפועלים מטעמנו בכדי לסייע בתפעול, טיפול, יישום, ניהול, או הערכה של אתרי FIRST, תוכניות FIRST, אירועים, פעילויות, או השלמת עסקאות שאתה מבקש.

אלא אם כן נקבע אחרת במדיניות פרטיות זו, FIRST ישראל תשמור על פרטיך האישיים ולא תשתף אותם עם צדדים שלישיים, אלא במקרים שלהלן:

 • ככל שהדבר נדרש בקשר עם המטרות.
 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי אתרי FIRST.
 • אם משתמש הפר את הוראות תנאי השימוש של FIRST ו/או תנאי השימוש של FIRST ישראל, או אם ביצע באמצעות האתרים, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי FIRST כמנוגדות לכל דין או כניסיון לבצע פעולות כאלה.
 • אם יתקבל בידי FIRST ישראל צו שיפוטי או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור פרטים או מידע אודות משתמש לצד שלישי.
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין משתמש לבין FIRST ישראל ו/או מי מטעמה.
 • בכל מקרה ש-FIRST ישראל סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי להגן על האינטרסים של המשתמשים באתרי FIRST או של כל צד שלישי אחר.
 • FIRST ישראל תהיה רשאית להעביר פרטים או מידע שנאסף בעקבות השימוש באתרים לחברות או לארגונים אחרים הקשורים ל-FIRST ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו.
 • לצורך מסירה ושיתוף של מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים ל-FIRST וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של FIRST, שלא תחשוף בפניהם ביודעין זהות של משתמשים ללא הסכמה.
 • אם FIRST ישראל תארגן את פעילותה או את פעילות האתרים במסגרת אחרת וכן במקרה שיתבצע שינוי במבנה המשפטי, לרבות במקרה בו תועבר פעילות האתרים ו/או כל חלק ממנו לצד שלישי – תהיה FIRST ישראל זכאית להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר אודות משתמשים, ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות זו.
 • על-פי בקשה מפורשת מהמשתמש.

8. כיצד FIRST מגנה על המידע?

אנו ב-FIRST משקיעים מאמצים רבים כדי להגן על המידע, ומיישמים מערכות ונהלים שונים לאבטחת מידע, הכוללים, בין היתר אך לא רק: שימוש בחומות אש, שמירה על תיקוני אבטחה במערכות וספריות חיצוניות, מערכות תיעוד לזיהוי הפרות, והבטחה שכל חיבורי האינטרנט הם באמצעות HTTPS. המידע ברשתות FIRST עובר בצורה מוצפנת. שם המתחם שלנו מוגדר ברשימת ה-HSTS Preload, כדי להבטיח שהלקוח מתקשר אך ורק עם שרתי FIRST. הזדהות למערכות FIRST ישראל נעשות באמצעות סיסמה חד-פעמית. המידע האישי שלך נמצא בשרתים מאובטחים שרק לאנשי FIRST יש גישה מאובטחת אליהם.

בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לפיכך, FIRST ישראל לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן, ו/או גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המשתמש הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת FIRST ישראל.

9. Cookies

FIRST ישראל עשויה להשתמש באתרים ב׳עוגיות׳ (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתרים להעדפות אישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

׳עוגיות׳ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה. חלק מהעוגיות נמחקות כאשר הדפדפן נסגר ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה של המשתמש. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, איזה מדורים ביקר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

FIRST ישראל נעזרת גם ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת Google. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויות שונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקר המשתמש (בשיטה המכונה Retargeting). השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של FIRST ישראל. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק במסמך העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

10. היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל. מכיוון ש-FIRST הינו ארגון בינלאומי, FIRST ישראל עשויה לשתף את המידע האישי שלך עם מטה FIRST בארצות הברית, ועם ה-FIRST Program Delivery Partners ברחבי העולם, מנת לבצע את המטרות המפורטות במדיניות זו.

FIRST מפעילה את התוכניות שלה ברחבי העולם באמצעות רשת שותפים מורשית, כל מידע שתשתף ישירות עם FIRST או באתר FIRST כלשהו יעובדו על ידי FIRST בארצות הברית או במקומות אחרים ברחבי העולם.

המידע ש-FIRST ישראל אוספת נשמר במאגר המידע שלה המנוהל בהתאם להוראות הדין, ואשר מאוחסן אצל ספקי אירוח, שרתים, מחשוב ענן וגיבוי מידע, העשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו״ב) שיכולות גם הן לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה.

על ידי מסירת המידע האישי שלך ל-FIRST, במישרין או בעקיפין, אתה מסכים להעברת המידע, עיבודו, ושמירתו, בכל מדינה בה FIRST פועלת, ובמדינות בהן מתארחים שרתי FIRST.

11. מחיקת המידע

ניתן לבקש למחוק את המידע האישי שלך ב-FIRST, באמצעות שליחת דוא״ל לכתובת [email protected]. לצורך מחיקת המידע, ייתכן ויהיה עליך למלא טופס בקשה ולספק מידע מסוים כדי שנוכל לאמת את זהותך בעת בקשתך. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לאמת את זהותך לפני שננקוט פעולה כלשהי למחיקת המידע שלך. FIRST תבדוק כל בקשה להישכח ממקרה למקרה כדי לקבוע עד כמה ניתן למחוק את המידע. FIRST תיענה לכל הבקשות למחיקת מידע בתוך 30 ימי עסקים, למעט כאשר על FIRST חלה חובה לשמור את המידע שלך.

12. תיקון נתונים

במקרים מסוימים ובכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, ניתן לבקש תיקון למידע האישי שלך המוחזק על ידינו, או חלק ממנו. עם קבלת בקשתך לכתובת הדוא״ל [email protected], נעדכן את המידע האישי שלך בכל רשומותינו, בהקדם האפשרי ובמידת האפשר מבחינה טכנית, אלא אם כן יש בסיס משפטי אחר להמשך עיבוד המידע. לתשומת ליבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך. לתשומת ליבך, בקשתך לתיקון מידע עשויה להידחות על ידינו מפאת חוסר במידע רלוונטי מספק ונדרש בכדי להיענות לבקשתך. אנו ממליצים לעדכן את פרטיך האישים, אם ישתנו, על-ידי התחברות לחשבון FIRST שלך.

13. שקיפות וניידות של מידע אישי

הנך רשאי לבקש לעיין במידע הנשמר על ידי FIRST ישראל אודותיך בכפוף לחוק הגנת הפרטיות. ככל והנך מעוניין, אנא העבר את בקשתך אלינו לכתובת הדוא"ל [email protected].

14. שינויים במדיניות הפרטיות

FIRST ישראל רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות פרטיות זו. השינויים במדיניות ייכנסו לתוקף מיד עם עם פרסומם באתר. המשך השימוש באתרים לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות המתוקנת. אם המשתמש אינו מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליו לחדול מלעשות שימוש נוסף באתרים.

בכל עת ניתן לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בעמוד הבית של אתר FIRST ישראל שכתובתו firstisrael.org.il.

בכל שאלה, ניתן לפנות אלינו בדוא״ל [email protected].