דילוג לתוכן העמוד

עדכון 13: הבהרות לגבי מועמדות לפרסים, מועמדים למלגות טכניון וDL ועוד

יום שני, 11 במרץ 2019 (לפני 5 שנים)

קבוצות שלום!

נשקים בתחרויות

חל איסור מוחלט להיכנס עם נשק לתחרויות. איסור זה חל גם על חיילים בשירות סדיר. מטעמי בטיחות אין אישור להיכנס עם נשק למתחם התחרות!

הבהרות לגבי מועמדות לפרסים

פרס CA

לצורך ביצוע ראיון CA קבוצה נדרשת להביא לחדר השיפוט:

  1. DOK ובו סרטון
  2. טופס הסכמה להצגת הסרטון
  3. קבוצה אשר מעוניינת לקבל משוב מהשופטים על הראיון, יכולה להביא טופס משוב שעליו כתובים מספר ושם הקבוצה. המשוב וה-DOK יוחזרו לקבוצה לאחר טקס חלוקת הפרסים, ב- Pit Admin.

קבוצה אשר הגישה את מועמדותה לפרס CA וטרם זכתה בו, רשאית להתראיין שוב בתחרות הבאה שבה היא משתתפת.

פרסי RAS ,EI

שתי הקבוצות הזוכות בפרסי RAS וארבעת הקבוצות הזוכות יתראיינו ב-DCMP בחדר שיפוט.  אל חדר השיפוט יכולים להיכנס 10-3 חברי קבוצה ומנטור כצופה. משך הראיון 10 דקות. פורמט הראיון יהיה דומה לראיון המתקיים ב-PIT .השופטים יאפשרו לקבוצה להציג את מה שתכננו, ואחר כך ישאלו שאלות. מומלץ לאפשר לשופטים לשאול שאלות במשך לפחות 5 דקות. במידה וקבוצה אשר לא עלתה לתחרות עם הרובוט מעוניינת לקיים ראיון Skype יש להודיע על כך מראש לרכז FRC.

הבהרה בנוגע למספר הקבוצות העולות ל-DCMP

לDCMP יעלו 45 קבוצות בלבד, בהתאם לדרוג ה- District שלהן בתום ארבעת התחרויות. קבוצה אשר זכתה ב,s’Chairman ,ב Star All Rookie או בInspiration Engineering ולא הייתה בין 45 הקבוצות בעלות הדירוג הגבוה ביותר תוכל להתראיין לפרסים אלו בDCMP .ההשתתפות של קבוצות אלה הינה ללא הרובוט ולפיכך לא יוקצה להן מקום ל-Pit.

ראיונות למועמדים למלגה לטכניון ול List Dean's List

להלן רשימה מעודכנת של התלמידים אשר מוזמנים להתראיין בכל תחרות. הראיונות יתקיימו ביום הראשון של התחרות ומשכם 7 דקות.

בהצלחה, צוות FIRST Robotics Competition ישראל.