דילוג לתוכן העמוד

עדכון 3: רישום לתחרוית, סמינר ועוד

יום שני, 07 באוקטובר 2019 (לפני 5 שנים)

קבוצות יקרות שלום,

מערכת העדפות לרישום לתחרויות - סיבוב שני

הרישום לתחרויות יעשה במערכת TIMS. שיטה זאת מבססת רשימת העדפות. לקבוצות יפתחו שני סבבי רישום בהם יהיה עליהן למלא את רשימת העדפות שלהן לרישום לתחרויות המוקדמות בארץ. סבב הרישום השני יפתח ב־10 באוקטובר ויהיה פתוח עד ה17 באוקטובר. בסיום כל סבב רישום יפורסמו שיבוצי הקבוצות לתחרויות. קבוצות שלא ירשמו בסבבים הללו יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי החל מה־31 באוקטובר ועד ה־18 בנובמבר, בתאריך זה הרישום לתחרויות ייסגר! קבוצות שלא ירשמו עד לתאריך זה לא יוכלו להשתתף בתחרויות.

הבהרות חשובות אודות הרישום

  • אין משמעות לסדר הרישום לתחרויות - כל עוד הרישום פתוח, אין חשיבות לסדר ההרשמה. 
  • שיבוץ בפועל ייעשה רק לאחר סגירת מועד ההרשמה. 
  • במהלך התקופה המוקצית לרישום, הקבוצות תוכלנה לערוך שינויים. 
  • FIRST יתייחסו לרשימה אשר תופיע עם סגירת שבוע ההרשמה בלבד! 
  • היעדר רישום באחד משני הסבבים המוקצים לקבוצות לרישום יגרור רישום על בסיס מקום פנוי, אשר יהיה זמין החל מה־31 באוקטובר ועד ה־18 בנובמבר
  • קישור למדריך המלא לתהליך הרישום - כאן! שימו לב! רק קבוצות אשר ישלימו את תהליך הרישום במערכת ה־ֿTIMS יוכלו להגיש את רשימת ההעדפות! קישור ל־Event Preferencing System באתר FIRST מצורף כאן!

סמינר FIRST

כל הפרטים בנוגע לסמינר שיתקיים ביום חמישי, ה־17 באוקטובר מופיעים כאן.

רישום קבוצות לעונת 2019-20

הרישום מורכב מארבעה שלבים:

  1. **מכתב התחייבות **- הנכם מתבקשים לשלוח מכתב התחייבות חתום ל־ֿFIRST ישראל. מכתב ההתחייבות צריך להיות חתום על ידי מנהל בית ספר בלבד (או מנהל הקבוצה בלבדבקבוצות שאינן שייכות לבית ספר). קיימים שני נוסחים של מכתבי התחייבות, האחד לקבוצות ותיקות והשני לקבוצות חדשות. את הטופס יש לשלוח לכתובת [email protected].
  2. רישום במערכת האמריקאית - כל הקבוצות, חדשות וותיקות, חייבות לבצע רישום במערכת ה־FIRST Dashboard. קבוצות ותיקות שלא יחתמו על טופס ה־Consent and Release לעונה הבאה.
  3. הצטרפות לרשימת התפוצה - כל קבוצה מתבקשת למלא את הטופס בקישור זה בכדי להצטרף לרשימת התפוצה (לפחות נציג אחד מכל קבוצה).
  4. טופס ויתור והסכמה – כל משתתף צריך לחתום על טופס ויתור והסכמה. על מנטור הקבוצה לוודא החתמת כל המשתתפים ולהעביר את הטופס לרכז התוכנית.

טופס אפיון קבוצה

מטרת טופס זה היא להגדיל את מאגר הנתונים שלנו על הקבוצות כדי לדעת איך לקדם את התוכנית. גורמים רבים (תורמים, משרדים ממשלתיים וכו') פונים אלינו בשאלות כאלה ואחרות ואין באפשרותנו להציג בפניהם נתונים כמותיים. נודה לכם אם תקדישו מספר דקות ותענו על שאלון זה.

שימו לב למספר חשבון הבנק החדש שלנו ולהנחיות החדשות שלנו לתשלום. מידע נוסף בנושא כאן! באחריות הקבוצות להביא את הנושא לידיעת הגורמים המשלמים עבור הקבוצות. תשלומים אשר יישלחו לחשבון בנק שאיננו חשבון הבנק המצוין בנוהל התשלום לא ייזקפו לזכות הקבוצות!

עוד 88 ימים לבעיטת הפתיחה! צוות FIRST ישראל