הנחיות לתשלום

FIRST הנו גוף ללא מטרת רווח המנוהל בסיוע ובתמיכה של הטכניון, כולל בהיבטים הפיננסיים.

את התשלום ניתן לבצע באחת מהאופציות הבאות:

צ'ק לפקודת הטכניון

יש להגיע עם הצ'ק למשרדנו, רח' לסין 14, תל אביב או להפקיד לחשבון הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל-פירסט בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233​

  • במידה והנכם מפקידים את הצ'ק, יש לסרוק האישור בצירוף הטופס ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il.
  • מסירה במשרד בתיאום מראש בטלפון 050-9040466.
  • שליחה באמצעות דואר רשום רק לאחר תיאום מראש בטלפון 050-9040466.
  • יש לצרף את טופס ההתחייבות - ללא הטופס הנ"ל לא נוכל לשייך את התשלום ולא יזוכה חשבון הקבוצה.

העברה בנקאית

העברה בנקאית לחשבון ע"ש הטכניון-מכון טכנולוגי לישראל-פירסט בבנק לאומי (10), סניף 800, מספר חשבון 77842233 יש לסרוק את האישור, לציין את מספר הקבוצה ולשלוח למייל info@firstisrael.org.il. כמו כן יש לצרף את טופס ההתחייבות - ללא הטופס הנ"ל לא נוכל לשייך את התשלום ולא יזוכה חשבון הקבוצה.

דרישת תשלום/חשבונית

  • קבוצות המעוניינות בקבלת דרישה לתשלום / חשבונית אנא מלאו את הטופס המצורף. משלוח החשבונית יבוצע בהקדם האפשרי, לכן היערכותכם בהתאם.
  • במידה ודמי ההשתתפות שלכם מועברים באמצעות תרומה מגורם שלישי - יש לפנות לכתובת info@firstisrael.org.il.
  • הטכניון הנו מלכ"ר שמספרו - 500701636- לשימושכם טופס לאישור ניכוי מס במקור, ניהול ספרים, ואישור מלכ"ר.
למילוי טופס בקשת חשבונית