דילוג לתוכן העמוד

עדכון 10: עדכונים אחרונים לקראת התחרות הארצית

יום ראשון, 24 במרץ 2024 (לפני 4 חודשים)

קבוצות יקרות,

בהמשך לעדכון 9: כל המידע לקראת התחרות הארצית, עדכון זה יכיל לו״ז מעודכן לחדרי השיפוט והסבר על מבנה הבריתות במשחקי הגמר.

לו״ז מעודכן לחדרי השיפוט

חל שינוי בהרכב חדרי השיפוט ולאור זאת שעות השיפוט של חלק מהקבוצות השתנו. להלן הטבלה המעודכנת

חדר 1
חדר 2
חדר 3
חדר 4
חדר 5
חדר 6
חדר 7
14:30-15:00
21770
11192
23754
22947
22993
23422
23632
15:00-15:30
12989
13452
24321
25262
15141
12363
25125
15:30-16:00
17106
18268
14029
18833
19000
19766
20669
16:00-16:30
   
   
   
הפסקה
  
   
   
16:30-17:00
9662 
21796
11226
11443
11808
12016
12201
17:00-17:30
23704
21953
18735
25037
25038
15298
15637
17:30-18:00
23644
16473
21656
25041
14872
   
   

בריתות במשחקי הגמר

כידוע, משחקי הגמר ב FIRST Tech Challenge מתקיימים במבנה של בריתות. מדריך המשחק מגדיר את כמות הקבוצות בכל ברית בהתאם לגודל הבית. בבית עד 20 קבוצות, כולל, ברית תורכב מ-2 קבוצות בלבד ואילו בבית עם 21 קבוצות ומעלה, הברית תורכב מ-3 קבוצות (חוק C29, סעיף A במדריך המשחק חלק 1).

צוות המשחק של FIRST Tech Challenge במטה FIRST שבניו-המפשיר, ארצות הברית, מחייב את כל האירועים לשמור על סטנדרט אחיד. כתחרות בינלאומית, אנו מחויבים לפעול בהתאם לחוקי המשחק החלים על כל אחד ממאות האירועים ברחבי העולם, לשמור על סטנדרט גבוה, אחידות והוגנות מול שאר הקבוצות בכל העולם. לאור זאת כל ראש ברית יבחר קבוצה אחת להתחרות איתה בשלבי הגמר.

אנחנו, צוות FIRST ישראל והמתנדבים, נמשיך לחשוף תלמידים רבים ככל האפשר לקסם של STEM על ידי למידה משמעותית, תחרות והנאה באירועים, תוך כדי שמירה על סטנדרט גבוה ואחידות מול שאר הקבוצות בכל העולם.   מחכים לראותכם ביום שלישי ומאחלים לכל הקבוצות בהצלחה רבה!

צוות FIRST ישראל, והמתנדבים