דילוג לתוכן העמוד

עדכון 7: השלמת תהליך הרישום, עדכוני האתגר, פורום ייעוץ בענייני פרויקט החקר, תהליך השיפוט בתחרויות האזוריות, הדרכות בעונה, אירוח בית פתוח

יום חמישי, 22 בנובמבר 2018 (לפני 5 שנים)

קבוצות יקרות, עונת הפעילות בעיצומה ואנו מקווים שאתם מוצאים גם זמן לעצור וליהנות מהתהליך. בעדכון זה מספר נושאים חשובים, אנא הקדישו תשומת לב בקריאה!

תחרויות אזוריות לעונת הפעילות הקרובה.

התחרויות האזוריות יתקיימו השנה בשלושה מוקדים: חיפה, תל-אביב וירושלים. 

  • מועדי התחרויות האיזוריות בחיפה:  30.1.2019 \ 29.1.2019 \ 28.1.2019
  • מועדי התחרויות האיזוריות בתל אביב: .17.1.2019 \ 16.1.2019 \15.1.2019 \ 14.1.2019
  • מועדי התחרויות האיזוריות בירושלים: .24.1.2019 \ 23.1.2019 \ 22.1.2019

***על כל קבוצה להירשם ליום תחרות אחד בלבד! **

שיטת השיפוט החדשה

כחלק מתהליך כלל עולמי של עדכונים, שיפורים ושינויים בתוכנית FIRST LEGO League הוחלט על יציאה לשנת פיילוט בתחומים רבים וביניהם – שיטת השיפוט. גם אנחנו בישראל הצטרפנו לשנת הפיילוט ובעדכון שלהלן פירוט על תהליך השיפוט הצפוי בתחרות האזורית ובתחרות הגמר. השנה, בשונה משנים קודמות, שיטת השיפוט בתחרויות תהיה שיטת שיפוט אחוד. קבוצה תיכנס לחדר השיפוט ותציג את פעילותה בכל אחד מתחומי השיפוט. השופטים יעריכו את הישגי הקבוצה על פי ההצגה של התלמידים בחדר השיפוט, בהתאם לתשובות אשר יספקו התלמידים במהלך השיפוט. לאחר סיום חדר השיפוט, כל צוות השופטים ימלא את דף מחוון השיפוט לקבוצות המופיע לנוחיותכם במפת המשאבים. דף מחוון השיפוט כולל את דירוג רמת הקבוצה בכל אחת מהקטגוריות הנבחנות, ומכיל גם משוב וציון של חוזקות הקבוצה כפי שנצפו בחדר השיפוט.  הקבוצה מדורגת ביחס לשאר הקבוצות אשר משתתפות באותו חדר השיפוט באות יום התחרות. בתום תהליך השיפוט, כל השופטים מאותו תחום השיפוט הנבחן בתחרות )פרויקט החקר, תכנות הרובוט וערכי הליבה( יקיימו דיון בנושא התחום, ובו ידונו השופטים וידרגו את הקבוצות המועמדות לפרסים. לאחר הדיונים שיקיימו שופטי התחומים, יתכנסו כל שופטי התחרות מכל תחומי השיפוט לדיון ולקביעת הקבוצות הזוכות באליפות, בפרסי ערכי הליבה וכן לקביעת הקבוצות המעפילות לגמר. קבלת ההחלטות הסופית מתבצעת על בסיס שקלול הדירוג הכללי של הקבוצה בכל קטגוריות האתגר, וביחס לשאר הקבוצות הנבחנות באותו יום התחרות.  בין היתר, יוכלו הקבוצות להכין מראש תקציר מנהלים בשלושה עותקים ולהביאו עמן לעיונם של שופטי התחומים בתוך חדר השיפוט. מטרת תקציר המנהלים היא לסייע לשופטים במהלך הדיון וכן להציג את פעילות הקבוצה לאורך עונת הפעילות. תקציר המנהלים מופיע לנוחיותכם במפת המשאבים.  חדר השיפוט הוא אחוד וכולל את בחינת שלושת הנושאים: פרויקט החקר, תכנות הרובוט וערכי הליבה. סדר הצגת התחומים בחדר השיפוט האחוד הוא: פרויקט החקר, תכנות הרובוט ולאחר מכן ערכי הליבה. במעמד בחינת שלושת תחומי השיפוט הנ"ל, יתבקשו התלמידים לתת מענה לשאלות שופטי התחומים. בהצגת פרויקט החקר יידרשו התלמידים להציג את פרויקט החקר, בהצגת תכנות הרובוט יידרשו התלמידים לבצע הדגמה של לפחות אחת ממשימות אתגר הרובוט. בשלב זה יעמדו לרשות הקבוצות: שולחן זירה, שטיח משחק ודגמי המשימה. בשלב ערכי הליבה, תתבקש הקבוצה לבצע משימה קבוצתית וכן בשלב זה ניתן יהי להציג את פוסטר ערכי הליבה במידה והקבוצה הכינה מסמך זה. 

הזכייה בפרסים השונים מתבצעת על פי הפרמטרים הבאים: 

  • על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לפרסי האליפות, עליה להיות בולטת באופן מובהק בכל תחומי השיפוט ובנוסף, על הקבוצה להיות מדורגת בין %40 מהקבוצות העליונות, בביצועי הרובוט בזירה, בהתאם להיקף הקבוצות שהתחרו בפועל בתחרות.
  • על מנת שקבוצה תהיה מועמדת לעליית שלב, עליה להיות בולטת בכל תחומי השיפוט ובנוסף, על הקבוצה להיות מדורגת בין %75 הקבוצות העליונות בביצועי הרובוט בזירה, מתוך היקף הקבוצות המתוכנן להשתתף בתחרות. (ביצועי הרובוט בזירה כשלעצמם, אינם מקנים זכאות לפרסי ליבה ו / או לעליית שלב בתחרות. המדורגים במקום הראשון והשני בזירה, זכאים לגביע על ביצועיהם).
  • העפלה לתחרות הגמר תתאפשר לכ- %19 מהקבוצות הלוקחות חלק בתחרות, על בסיס עמידה בקריטריונים המחייבים.

בהצלחה! צוות FIRST LEGO League ישראל.